Young Tamandua

Young Tamandua

Schwanzus_Longus posted a photo:

Young Tamandua

Dortmund Zoo.

Comments